ALGEMENE VOORWAARDEN FOLLOWUP

Artikel 1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FollowUp (